Skip to content

Category: Classic Rock

Home ⁄ Archive by Category "Classic Rock"

05.01.2020

O Dan Bysiau - Datblygu - Bootleg Harlow/Aberystwyth/Bangor (Cassette)

8 thoughts on “ O Dan Bysiau - Datblygu - Bootleg Harlow/Aberystwyth/Bangor (Cassette)

  1. Image caption Bu Aberystwyth yn siomedig i fod wedi colli dros y ddwy gymal. Mae Bangor ac Aberystwyth wedi colli'n drwm yn ail gymal eu gemau Ewropeaidd. Cafodd Bangor grasfa o bedair gôl i.
  2. Mae cefnogwyr CPD Dinas Bangor wedi penderfynu ffurfio “clwb pêl-droed newydd”. Daw yn dilyn cyfarfod brys a gafodd ei gynnal gan Gymdeithas Cefnogwyr Clwb Pêl-droed Dinas Bangor neithiwr (nos Fercher, Ebrill 10).
  3. mod i felly’n rhoi’r hawl i Brifysgol Bangor i sicrhau bod y Gwaith ar gael yn y ffordd a ddisgrifiwyd uchod. 2. Bod y copi electronig o’r Gwaith a gadwyd yn y gadwrfa ddigidol ac sydd o dan y cytundeb hwn, yn union yr un fath o ran ei gynnwys â’r copi papur o’r Gwaith a osodwyd yn Llyfrgell Prifysgol Bangor, yn amodol ar bwynt 4.
  4. Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth Arts Centre Spring / Gwanwyn 01/†05/ toscansnulimootecancontnukilsombwi.coinfo 62 32
  5. The Canolfan Bedwyr Department at Prifysgol Bangor on toscansnulimootecancontnukilsombwi.coinfo
  6. Canolfan Bedwyr ym Mhrifysgol Bangor, sy'n arbenigo mewn darparu gwasanaethau, ymchwil a thechnoleg ar gyfer y Gymraeg, yn dathlu ei phen-blwydd yn 20 oed.
  7. Mae prifysgolion Aberystwyth a Bangor wedi cyhoeddi Cynghrair Strategol newydd bydd yn dyfnhau'r cydweithio rhwng y ddau sefydliad.
  8. Mae clwb newydd dinas Bangor – sydd wedi’i sefydlu gan y cefnogwyr – wedi cyhoeddi enw’r fenter newydd. Fe ddaeth ‘Clwb Pêl-Droed Bangor Football Club’ i fodolaeth wedi tymor cythryblus yn hanes clwb Dinas Bangor yn wyneb dyledion a chyhuddiadau o bob math yn erbyn y perchnogion.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *